zinc pl

Our range of products include ALKA ZINC SALT, ALKA ZINC A BRIGHTENER, ALKA ZINC B BOOSTER, ALKA ZINC D CONDITIONER, ALKA ZINC FS and ALKA ZINC PURIFIER.

ALKA ZINC SALT
Alkaline zinc salt & metal make up

ALKA ZINC A BRIGHTENER
Alkaline zinc brightener

ALKA ZINC B BOOSTER
Alkaline zinc booster

ALKA ZINC D CONDITIONER
Alkaline zinc conditioner

ALKA ZINC FS
Alkaline zinc fumes suppressor

ALKA ZINC PURIFIER
Alkaline zinc purifier